Algemene verordening gegevensbescherming ofwel General Data Protection Regulation

AVG / GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), geldt voor alle lidstaten van de EU en zorgt daardoor voor een uniform beleid op het gebied van gegevensbescherming. Het doel van deze wet is om de privacy van burgers te waarborgen en ze te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.


Welke gevolgen heeft de AVG / GDPR voor jouw bedrijf?

Als bedrijf of organisatie merk je op verschillende manieren de impact van de AVG. Een van de belangrijkste hierbij is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat je met documenten moet kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de privacywetgeving te voldoen. Daarbij hebben betrokkenen het recht om in te zien, te wijzigen, vergeten te worden, gegevens over te dragen en het recht op informatie.

Omdat I-Pulse gegevens verwerkt van jouw gebruikers, zal een verwerkersovereenkomst moeten worden afgesloten. Een verwerkersovereenkomst is simpel gezegd een overeenkomst waarin staat vastgelegd welk soort gegevens I-Pulse verwerkt. Ook staat hierin beschreven welke beveiligingsmaatregelen I-Pulse heeft genomen voor een zo goed mogelijke verwerking.

Waarom een verwerkersovereenkomst?

De verwerkersovereenkomst is vooral belangrijk voor jouw organisatie. Je bent zelf de verantwoordelijke over hoe / welke gegevens worden verwerkt. I-Pulse levert hierbij een handvat om de verwerking tussen ons in kaart te brengen. Het is een nieuwe wet, dus we moeten hier allemaal aan voldoen. Controleer daarom de gegevens in bijlage 1 goed voor ondertekening van de overeenkomst.

Wat kunnen we nog meer doen?

Om je website ook klaar te maken voor de AVG, is het aan te raden om een aantal verbeteringen door te voeren. 

 • Voorbeeld privacy policy die gebruikt kan worden.
 • SSL certificaat
 • Google tagmanager plaatsen, IP anonimiseren bij Google Analytics, SSL forceren in Google Analytics.
 • Cookie melding 

Google tag manager

wat is dit?

SSL

Waarom SSL op je website?

Prvacy policy

Voorbeeld

Cookiemelding

https://www.webdesigntilburg.nl/blog/cookies-en-de-avg-wanneer-is-een-cookiemelding-verplicht

Onze tools

 • Azure
 • Visual Studio
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Adobe
 • Xamarin
 • Hotjar
 • HTML5 en CSS3

Websites waar we
trots op zijn

Bekijk onze cases

Samen online succes behalen?